WEBBOARD   /   S9TV
ABOUT S9 / เกี่ยวกับ S9

เกี่ยวกับ S9

จุดมุ่งหมายในการก่อตั้ง S9 (เอส-นายด์) คือการนำเข้า จัดจำหน่าย ตลอดจนการให้บรอการ หลังการขายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์จากแบรนด์ช้ันนำแบบครบวงจร น่ันคือเริ่มต้ังแต่การให้ข้อมูล ที่ถูกต้องตามที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ระบุ การจัดจำหน่ายในราคาที่ยุติธรรม และที่ขาดไม่ได้คือ การรับประกันและดูแลหลังการขาย ด้วยมาตราฐานเดียวกับที่ผู้ซื้อในต่างประเทศได้รับทุกประการ

ทั้งนี้ทาง S9 จะใช้ระบบตัวแทนจำหน่าย S9 ในการจัดจำหน่าย เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้สะดวกขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากตัวแทนจำหน่ายของ S9 มีราคาและได้รับการประกันเช่นเดียวกับการซื้อจาก S9 ทุกประการ โดยสามารถเข้าชม

รายชื่อตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

ชื่อ S9 (เอสขนายด์)นำมาจากคำภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วยอักษร S (เอส) 9 คำที่แสดงถึงตัวตนและวิธีการทำธุรกิจของเรา
  • Soul   -   เข้าถึงจิตวิญญาณของนักแต่งรถ
  • Speed   -   เพิ่มประสิทธิภาพของรถยนต์
  • Style   -   เพิ่มความสวยงามและเอกลักษณ์ของรถยนต์
  • Strength   -   ให้บริการผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแรง ทนทาน
  • Selection   -   ให้บริการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างดี
  • Sincerity   -   ซื่อสัตย์และจริงใจต่อลูกค้าและนักแต่งรถ
  • Safety   -   คิดถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก
  • Service   -   บริการหลังการขายด้วยใจ
  • Siam   -   ร่วมพัฒนาวงการแต่งรถในประเทศไทย